WYSOKA JAKOŚĆ JEST CZĘŚCIĄ NASZEGO DNA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTOWANIE
Projektujemy instalacje elektryczne i teletechniczne
optymalizujące zużycie energii oraz poprawiające jakość
użytkowania.

WYKONASTWO
Wykonujemy instalacje elektryczne i teletechniczne w pełnym
zakresie w obiektach komercyjnych, przemysłowych i
mieszkaniowych.

INWESTORSKI NADZÓR BUDOWLANY
Prowadzimy nadzór inwestorski, pełniąc rolę inspektora nadzoru
lub/i kierownika robót instalacji elektrycznych.

RAPORTY TECHNICZNE TECHNICAL DUE DILIGENCE
Realizujemy audyty techniczne Due Diligence, podczas których
dokonujemy szczegółowej analizy stanu technicznego
nieruchomości. Weryfikujemy również dokumentację pod kątem
zgodności z przepisami i normami. Nasze raporty pozwalają na
ograniczenie ryzyka przy transakcjach kupna-sprzedaży oraz
maksymalizację zysków dla danej nieruchomości.

Logo